Externí zpracování účetnictví

 • zpracování účetnictví pro právnické i fyzické osoby
 • zpracování DPH a navazující hlášení (Souhrnné hlášení a Kontrolní hlášení)
 • zpracování roční účetní závěrky a povinných příloh
 • zpracování daňových přiznání k dani z příjmů právnických i fyzických osob
 • zpracování ročních přehledů o příjmu pro Okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven (fyzické osoby)
 • zpracování mzdového účetnictví
 • zpracování daňového přiznání k dani silniční
 • zpracování ročního zúčtování z příjmu ze závislé činnosti

Individuální služby:

 • zajištění odložení daňové povinnosti
 • zajištění vedení účetnictví v sídle klienta
 • zajištění zastupování klienta na úřadech