O nás

Účto 3000 s.r.o. se zabývá  externím vedením účetnictví a daňové evidence pro právnické a fyzické osoby, vedením mzdové a personální evidence. Veškeré služby firma realizuje na vlastním programovém a technickém vybavení.

Poskytované služby firma řeší jak osobním kontaktem se zákazníkem (vyzvedávání dokladů, po zaúčtování vracení dokladů zpět), tak i pomocí zabezpečené elektronické pošty (domlouvání termínů k osobnímu kontaktu, zasílání podkladů ke zpracování, výkazů, sestav a přehledů).

Naši klienti působí v nejrůznějších oborech podnikatelské činnosti (pohostinství a ubytovací činnost, prodej služeb, stavební činnost, nákup a prodej, zemědělská činnost apod.)

Nabízené služby:

  • vedení daňové evidence (svoz dokladů, kompletní vedení peněžního deníku, vedení evidence majetku, evidence pohledávek a závazků, zpracování statistických výkazů, zpracování přiznání k DPH, zpracování Souhrnného hlášení, zpracování Kontrolního hlášení, evidence EET)
  • zpracování podvojného účetnictví (svoz dokladů, kompletní vedení účetnictví, vedení evidence majetku, evidence pohledávek a závazků, včetně saldokonta, zpracování statistických výkazů, zpracování DPH, zpracování Souhrnného hlášení, zpracování Kontrolního hlášení, evidence EET)
  • kompletní zpracování mezd a personalistiky (svoz dokladů, vedení evidence zaměstnanců, mzdové listy, podklady pro odvod pojištění, zpracování evidenčních listů, roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti, zpracování podkladů pro dotace a následných výstupů, zaúčtování mezd do účetnictví)
  • zpracování veškerých daňových přiznání (daň z přidané hodnoty, daň z příjmu fyzických a právnických osob, silniční daň, daň z nemovitosti)

Výhody účetní firmy:

  • bez starostí (nemusíte platit sociální a zdravotní pojištění jako u zaměstnance, nemusíte platit dovolenou)
  • znalosti všech účetních předpisů, sledování změn je na naší straně
  • pojištění odpovědnosti z výkonu poskytovaných služeb

V případě jakýkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.